Promax događaji j.d.o.o., tvrtka osnovana 2017. godine temeljem višegodišnjeg iskustva osnivača u industriji organizacije događaja (eng. event management), provodi EU projekt pod nazivom ”Provedba testiranja i ispitivanja modula inovativnog sustava napredne videoanalitike za mjerenje i analizu broja posjetitelja objekata – iPeopleCount ”. Realizacijom projekta će se unaprijediti istraživačko-razvojni kapaciteti tvrtke i otvoriti mogućnost za nadogradnju funkcionalnosti postojećih te razvoj dodatnih modula, što će omogućiti proširenje palete usluga brojanja osoba i vozila. 

Prijavitelj je svoje poslovanje utemeljio na pružanju usluge brojanja posjetitelja na otvorenom te posjeduje bogato iskustvo u industriji organizacije događaja, poput festivala, koncerata, konferencija i poslovnih događanja, sportskih i kulturnih manifestacija, što je u posljednjem razdoblju gotovo u potpunosti obustavljeno. Stoga je razvoj i nadogradnju vlastitog IT rješenja, koje korištenjem sustava nadzornih videokamera i pripadne programske podrške u oblaku omogućuje brojanje osoba u realnom vremenu, usmjerio na druge segmente, poput brojanja biciklističkog prometa. Temeljem postojeće uspješne poslovne suradnje, stečenog iskustva i prepoznate potrebe na tržištu, donesena je poslovna odluka za razvoj i investiciju Provedba testiranja i ispitivanja modula inovativnog sustava napredne videoanalitike za mjerenje i analizu broja posjetitelja objekata – iPeopleCount, koja će omogućiti proširenja palete usluga tvrtke. Daljnjom komercijalizacijom ove inovacije, prijavitelj će ponuditi novi portfelj usluga vezanih za napredne sustava za prikupljanje podataka i analitiku u realnom vremenu. 

Provedene će aktivnosti testiranja i ispitivanja modula inovativnog sustava napredne videoanalitike za potrebe brojanja posjetitelja objekata dati značajan doprinos u fazi razvoja sustava i implementacije u proizvod spreman za tržište. Prijavitelj će projekta dobiti nužne smjernice za budući rad, čime će se uvelike doprinijeti kvaliteti rješenja, odnosno potrebne vrijedne informacije o rezultatima dosadašnjeg razvoja. Tehnologija brojanja osoba u zatvorenom prostoru predstavlja sastavni alat u analizi broja posjetitelja objekata, kako kretanja lokalnog stanovništva tako i turista, te je stoga za potrebe pružanja spektra usluga na tržištu nužno promisliti s aspekta matematičkih i programskih metoda korištenih u modulu te mogućim funkcionalnostima modula za brojanje. Kako bi se odredile značajke i potencijal prometa i sukladno mjerenjima provele adekvatne akcije i investicije, također je nužno promišljati o segmentu pružanja usluga vezanih za planiranje uspostave pripadne infrastrukture, poput parkirališta i stanica autobusnih linija, gdje se postavljanjem mreže privremenih brojača analizira odabrana zona obuhvata. Naime, proces planiranja se često provodi od strane osoba koje nemaju potrebna znanja i informacije o potrebama posjetitelja centara, a procjene prometa se donose temeljem nedostatnih informacija ili se mjerenja uopće ne provode, kako je ukazalo provedeno istraživanje tržišta i komunikacija s dionicima uključenim u proces donošenja odluka o uspostavi infrastrukture na lokalnoj razini.  

Projekt će se provoditi putem poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda:  Europski fond za regionalni razvoj 

Operativnog programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020. 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Promax događaji j.d.o.o. 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/ 

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 


Financiranje inovativnoga projekta putem Poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

Projekt pod nazivom “Provedba testiranja i ispitivanja modula inovativnog sustava napredne videoanalitike za mjerenje i analizu broja posjetitelja objekata” (KK.03.2.2.03.0263). 

Promax događaji j.d.o.o. potpisao je Ugovor o suradnji s Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Puli o pružanju usluge izrade inovativnog alata čije je sufinanciranje ostvareno putem poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je nositelj potpisao s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta za provedbu projekta (Provedba testiranja i ispitivanja modula inovativnog sustava napredne videoanalitike za mjerenje i analizu broja posjetitelja objekata) (KK.03.2.2.03.0263). 

Kratki opis projekta: 

Projektom su predviđene aktivnosti testiranja i ispitivanja inovativnog sustava napredne videoanalitike s ciljem verifikacije i validacije u procesu razvoja modula za mjerenje i analizu broja posjetitelja objekata (eng. Innovative People Counting – iPeopleCount). U proceduru ispitivanja će biti ugrađeno iskustvo na projektima praćenja broja posjetitelja događaja na otvorenom. Dobiveni rezultati će značajno doprinijeti razvoju modula, čija će implementacija biti osnova za proširenje i razvoj niza budućih usluga tvrtke, prvenstveno segmentu objekata poput trgovačkih centara. Korištenje modula za brojanje i analizu gustoće broja posjetitelja omogućit će adekvatno planiranje resursa te doprinijeti planiranju budućih ulaganja u infrastrukturu. 

Ciljevi i očekivani rezultati: 

Svrha predmetnog projekta je formalizirati znanje i iskustvo koje postoji u akademskoj zajednici u oblik koji će omogućiti izradu modula za brojanje i analizu prometa posjetitelja objekata, temeljem postojećeg iskustva tvrtke Promax događaji te time pružiti naručiteljima sustava i krajnjim korisnicima uvid u relevantne informacije, odnosno predstavljat će podlogu za razvoj niza alata koje će služiti za dobivanje vrijednih povratnih informacija o ulaganjima u marketinške kampanje. 

Ukupna vrijednost projekta: 

105.000,00 kuna 

Iznos koji sufinancira EU (70,0000000%): 

73.500,00 kuna 

Razdoblje provedbe projekta: 

04/2021.-07/2021. 

Kontakt osoba za više informacija: 

Tomislav Jech, tomislav@pro-max.hr 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda:  Europski fond za regionalni razvoj 

Operativnog programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020. 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Promax događaji j.d.o.o. 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/  

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/