Projekt pod nazivom “Provedba testiranja i ispitivanja modula inovativnog sustava napredne videoanalitike za mjerenje i analizu biciklističkog prometa – iCycloCount” (KK.03.2.2.03.0089). 

Promax događaji j.d.o.o. potpisao je Ugovor o suradnji s Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci o pružanju usluga testiranja i ispitivanja modula inovativnog sustava napredne videoanalitike za mjerenje i analizu biciklističkog prometa čije je sufinanciranje ostvareno putem poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je nositelj potpisao s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta za provedbu projekta (Provedba testiranja i ispitivanja modula inovativnog sustava napredne videoanalitike za mjerenje i analizu biciklističkog prometa – iCycloCount) (KK.03.2.2.03.0089). 

Kratki opis projekta: 

Projektom su predviđene aktivnosti testiranja i ispitivanja inovativnog sustava napredne videoanalitike s ciljem verifikacije i validacije u procesu razvoja modula za mjerenje i analizu biciklističkog prometa (eng. Innovative Cyclists Counting – iCycloCount). U proceduru ispitivanja će biti ugrađeno iskustvo tvrtke na projektima praćenja broja posjetitelja događaja. Dobiveni rezultati će značajno doprinijeti razvoju modula, čija će implementacija biti osnova za proširenje i razvoj niza budućih usluga tvrtke, prvenstveno u rastućem sektoru cikloturizma. Korištenje modula za brojanje i analizu gustoće biciklističkog prometa omogućit će procjenu učinaka provedenih te doprinijeti planiranju budućih ulaganja u biciklističku infrastrukturu. 

Ciljevi i očekivani rezultati: 

Svrha predmetnog projekta je formalizirati znanje i iskustvo koje postoji u akademskoj zajednici u oblik koji će omogućiti izradu modula za brojanje i analizu biciklističkog prometa, temeljem postojećeg iskustva tvrtke Promax događaji te time pružiti naručiteljima sustava i krajnjim korisnicima uvid u relevantne informacije, odnosno predstavljat će podlogu za razvoj niza alata za potrebe osvještavanja i edukacije o biciklističkom prometu, što će sukladno poticanju alternativnih načina kretanja u razdoblju koje slijedi imati sve veći značaj. 

Ukupna vrijednost projekta: 

107.142,85 kuna 

Iznos koji sufinancira EU (69,9999954%): 

74.999,99 kuna 

Razdoblje provedbe projekta: 

06/2020.-09/2020. 

Kontakt osoba za više informacija: 

Tomislav Jech, tomislav@pro-max.hr 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda:  Europski fond za regionalni razvoj 

Operativnog programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020. 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Promax događaji j.d.o.o. 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/  

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/inovacijski-vauceri-za-msp-ove/