Promax događaji j.d.o.o., tvrtka osnovana 2017. godine temeljem višegodišnjeg iskustva osnivača u industriji organizacije događaja (eng. event management), provodi EU projekt pod nazivom ”Alat za procjenu okolišnih učinaka biciklističkog prometa u sklopu sustava iCycloCount”. Realizacijom projekta će se unaprijediti istraživačko-razvojni kapaciteti tvrtke i otvoriti mogućnost za nadogradnju funkcionalnosti postojećih te razvoj dodatnih modula, što će omogućiti proširenje palete usluga brojanja osoba i vozila.

S bogatim iskustvom u industriji organizacije događaja, prijavitelj je svoje poslovanje utemeljio na pružanju usluge brojanja posjetitelja na otvorenom prostoru, te u navedene svrhe od trenutka osnivanja kontinuirano radi na razvoju i nadogradnji vlastitog IT rješenja, koje korištenjem sustava nadzornih videokamera i pripadne programske podrške u oblaku, omogućuje brojanje u realnom vremenu. Brojne implementacije uključuju festivale, koncerte, konferencije i poslovna događanja, sportske i kulturne manifestacije, kao i ugostiteljske objekte te primjenu u funkciji marketinga i povećanja prodajne konverzije. Temeljem postojeće uspješne poslovne suradnje, stečenog iskustva i prepoznate potrebe na tržištu, donesena je poslovna odluka za razvoj i investiciju ALAT ZA PROCJENU OKOLIŠNIH UČINAKA BICIKLISTIČKOG PROMETA U SKLOPU SUSTAVA iCycloCount, koja će omogućiti proširenja palete usluga tvrtke. Daljnjom komercijalizacijom ove inovacije, prijavitelj će ponuditi novi portfelj usluga vezanih za napredne sustava za prikupljanje podataka i analitiku u realnom vremenu.

Izrađeni će alat omogućiti korisnicima da temeljem odabranog vremenskog obuhvata i podataka o izbrojanom biciklističkom prometu dobiju informaciju o procijenjenim okolišnim učincima. Navedeno će korisnicima sustava iCycloCount, u prvom redu jedinicama lokalne i regionalne samouprave, biti pokazatelj potencijala smanjenja emisija stakleničkih plinova kojima biciklistički promet doprinosi ukupnom smanjenju emisija stakleničkih plinova, dok će se javnosti informacije moći komunicirati kako bi se širila svijest o održivim načinima kretanja i pozitivnim učincima koje biciklistički promet ima na okoliš i smanjenje emisija stakleničkih plinova, a u usporedbi s ostalim vrstama vozila korištenim u prometu. Povećanje svijesti javnosti o biciklizmu kao održivom načinu kretanja za svakodnevne potrebe, u svrhu očuvanja zdravlja, smanjenja prometnih gužvi i buke te financijskih ušteda, indirektno se pridonosi očuvanju okoliša. Isto je od posebne važnosti za urbane sredine, gdje je prometno opterećenje i pripadna zagušenja, a samim time i emisije stakleničkih plinova, izraženije, što negativno utječe na sve sudionike u prometu i stanovnike gradova. Alat za procjenu okolišnih učinaka biciklističkog prometa će predstavljati konceptualni i tehnološki iskorak, obzirom da se podaci o biciklističkom prometu neće koristiti samo u svrhu uvida u gustoću prometa, već će predstavljati osnovu za promišljanje o aspektu zaštite okoliša. Navedeno će pravu valorizaciju imati u budućem razdoblju u skladu s pojačanom komercijalizacijom tržišta alternativnog načina kretanja i povećanjem broja dionika u biciklističkom prometu, a sukladno međunarodnim sporazumima o borbi protiv klimatskih promjena.

Inovativni alat izradit će se putem poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine. Provedbom projekta i njegovih aktivnosti, direktno se doprinosi ostvarenju specifičnih rezultata, kao i ostvarenju zajedničkih pokazatelja neposrednih rezultata Poziva „Inovacijski vaučeri za MSP-ove.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda:  Europski fond za regionalni razvoj 

Operativnog programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020. 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Promax događaji j.d.o.o. 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/  

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/inovacijski-vauceri-za-msp-ove/


Financiranje inovativnoga projekta putem Poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

Projekt pod nazivom “Alat za procjenu okolišnih učinaka biciklističkog prometa u sklopu sustava iCycloCount(KK.03.2.2.03.0138).

Promax događaji j.d.o.o. potpisao je Ugovor o suradnji s Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci o pružanju usluge izrade inovativnog alata čije je sufinanciranje ostvareno putem poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je nositelj potpisao s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta za provedbu projekta (Alat za procjenu okolišnih učinaka biciklističkog prometa u sklopu sustava iCycloCount) (KK.03.2.2.03.0138).

Kratki opis projekta:

Alat za procjenu okolišnih učinaka biciklističkog prometa u sklopu sustava iCycloCount omogućit će stjecanje šireg uvida u prednosti povećanja udjela biciklističkog u ukupnom prometu kao održivog načina kretanja. Navedeno će omogućiti iskorak u promišljanju prometnog sustava za urbane sredine te će predstavljati potporu donosiocima odluka prilikom planiranja investicijskih budžeta za razvoj inteligentnih prometnih rješenja. Korištenjem podataka dobivenih alatom, javnosti će se moći pružiti informacije o okolišnom učinku njihovog načina kretanja, odnosno potencijalnim uštedama, čime će se indirektno utjecati na njihov izbor ka održivim rješenjima. Alat će predstavljati osnovu za razvoj budućih inteligentnih rješenja.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Svrha predmetnog projekta je formalizirati znanje i iskustvo koje postoji u akademskoj zajednici u oblik koji će omogućiti izradu alata za procjenu okolišnih učinaka biciklističkog prometa u sklopu sustava iCycloCount, temeljem postojećeg iskustva tvrtke Promax događaji te time pružiti naručiteljima sustava i krajnjim korisnicima uvid u relevantne informacije, odnosno predstavljat će podlogu za razvoj niza alata za potrebe osvještavanja i edukacije o prednostima biciklističkog prometa, što će sukladno poticanju alternativnih načina kretanja u razdoblju koje slijedi imati sve veći značaj.

Ukupna vrijednost projekta:

107.142,85 kuna

Iznos koji sufinancira EU (69,9999954%):

74.999,99 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

12/2020.-03/2021.

Kontakt osoba za više informacija:

Tomislav Jech, tomislav@pro-max.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda:  Europski fond za regionalni razvoj

Operativnog programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Promax događaji j.d.o.o. 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/  

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/inovacijski-vauceri-za-msp-ove/