Promax događaji j.d.o.o., tvrtka osnovana 2017. godine temeljem višegodišnjeg iskustva osnivača u industriji organizacije događaja (eng. event management), provodi EU projekt pod nazivom ”Provedba testiranja i ispitivanja modula inovativnog sustava napredne videoanalitike za mjerenje i analizu biciklističkog prometa – iCycloCount”. Realizacijom projekta će se unaprijediti istraživačko-razvojni kapaciteti tvrtke i otvoriti mogućnost za nadogradnju funkcionalnosti postojećih te razvoj dodatnih modula, što će omogućiti proširenje palete usluga brojanja osoba i vozila. 

S bogatim iskustvom u industriji organizacije događaja, prijavitelj je svoje poslovanje utemeljio na pružanju usluge brojanja posjetitelja na otvorenom prostoru, te u navedene svrhe od trenutka osnivanja kontinuirano radi na razvoju i nadogradnji vlastitog IT rješenja, koje korištenjem sustava nadzornih videokamera i pripadne programske podrške u oblaku, omogućuje brojanje u realnom vremenu. Brojne implementacije uključuju festivale, koncerte, konferencije i poslovna događanja, sportske i kulturne manifestacije, kao i ugostiteljske objekte te primjenu u funkciji marketinga i povećanja prodajne konverzije. Temeljem postojeće uspješne poslovne suradnje, stečenog iskustva i prepoznate potrebe na tržištu, donesena je poslovna odluka za razvoj i investiciju MODUL ZA MJERENJE I ANALIZU BICIKLISTIČKOG PROMETA, koja će omogućiti proširenja palete usluga tvrtke. Daljnjom komercijalizacijom ove inovacije, prijavitelj će ponuditi novi portfelj usluga vezanih za napredne sustava za prikupljanje podataka i analitiku u realnom vremenu. 

Predmetni projekt, odnosno provedba testiranja i ispitivanja modula inovativnog sustava napredne videoanalitike za mjerenje i analizu biciklističkog prometa, prijavitelju će omogućiti da stekne uvid u dosad proveden razvoja sustava i informacije nužne za pripremu proizvoda za plasman na tržištu. Provedbom procesa verifikacije i validacije će se značajno unaprijediti razvoj proizvoda, što će doprijeti mogućnostima kasnije prodaje i održavanja gotovog rješenja. Predmetni modul korisnicima sustava pružit će mogućnost da pored prikaza u realnom vremenu steknu dodatni uvid u gustoću biciklističkog prometa u odabranoj zoni promatranja, uzevši u obzir raspored mjernih jedinica. Navedeno predstavlja idealno rješenje za korisnike koji žele minimizirati troškove bez ulaganja u infrastrukturu, sklopovlje i programsku podršku te steći uvid u gustoću biciklističkog prometa i provesti analizu koristeći standardni pretraživač na računalu ili mobilnom uređaju. Navedenom u prilog dodatno ide činjenica da je postojeće rješenje za brojanje posjetitelja već dokazalo svoju funkcionalnost kao rješenje u oblaku koje zahtijeva minimalne troškove ugradnje te može poslužiti kao izvrsna tehnološka platforma prilikom razvoja novih rješenja, što je prepoznato od strane niza klijenata na domaćem i regionalnom tržištu. 

Inovativni alat izradit će se putem poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine. 

Provedbom projekta i njegovih aktivnosti, direktno se doprinosi ostvarenju specifičnih rezultata, kao i ostvarenju zajedničkih pokazatelja neposrednih rezultata Poziva „Inovacijski vaučeri za MSP-ove. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda:  Europski fond za regionalni razvoj 

Operativnog programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020. 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Promax događaji j.d.o.o. 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/  

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/inovacijski-vauceri-za-msp-ove/